تاریخچه تاریخچه

تاریخچه :


کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد، در سال 1369 در ساختمانی واقع در خیابان شهدای ژاندارمری تهران تأسیس شد. در سال 1382 و همزمان با انتقال برخی از دانشکده‌هاي اين دانشگاه به محل جدید واقع در پردیس دانشگاه شاهد (طرح جامع), مجموعه جدید کتابخانه مرکزی، مشتمل بر مجموعه منابع کتابخانه مرکزی, کتابخانه دانشکده علوم انسانی و کتابخانه دانشکده علوم پایه، به مكان فعلي انتقال يافت و تحت عنوان «کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی»، رسما شروع به فعالیت نمود.


هم اکنون کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه شاهد، با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران، در بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند.