اخبار اخبار

«بازگشت

تغییر محل سالن مطالعه خواهران و برادران کتابخانه مرکزی

احتراما بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه می رساند، محل سالن مطالعه خواهران و برادران این کتابخانه، از روز سه‏ شنبه (95/09/09) تغییر یافته، لذا خواهشمند است هنگام ورود به سالن‏ های مطالعه، به تابلوهای راهنما توجه نمایید

نظر
لینک مطلب :