اخبار اخبار

«بازگشت

فعال نبودن کلید جستجو در بعضی از مرورگرها

بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم کتابخانه می رساند، بدلیل ناسازگاری پرتال کتابخانه ای دانشگاه شاهد با بعضی از ویرایش های مرورگرهای Internet Explorer، Firefoxو Google Chrome، ممکن است به هنگام جستجو منابع از طریق پرتال با غیرفعال بودن کلید جستجو مواجه شوید. لذا در صورتی‏که در هر یک از مرورگرهای نام برده شده، با چنین مشکلی مواجه شدید، برای رفع مشکل مذکور از دیگر مرورگرها استفاده نمایید. در ضمن کتابخانه نیز پی‎گیر حل این مساله است تا مانعی برای استفاده از پرتال کتابخانه با هیچ یک از مرورگرهای اینترنتی وجود نداشته باشد.

نظر