نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

راهنمای رزرو مدارک امانتی

برای رزرو مدارک، باید عضو پورتال باشید. در صورتیکه عضو پورتال نیستید ابتدا در پورتال ثبت نام نمایید. سپس می توانید مدارک امانتی سایر اعضا را رزرو نمایید.

نکته بسیار مهم:  ث