به منظور اطلاع از شیوه نامه نگارش پایان نامه های دانشگاه شاهد و راهنمای ثبت نسخه الکترونیکی آن ها در پورتال کتابخانه مرکزی (به هنگام تسویه حساب با کتابخانه) ​فایل های زیر را دانلود نمایید.

قابل ذکر است که دستورالعمل های زیر مصوب 13 آذر ماه 1392 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه بوده و از تاریخ 1 فروردین ماه 1393 لازم الاجراست.